ข่าว : 9 มิถุนายน 2554
 

ศปร.10 จัดโครงการแรงงานนอกระบบปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี

 
 

วันที่ 7 มิถุนายน 2554 ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 10 ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และกลุ่ม โรงพยาบาล สถานีอนามัย เขตอำเภอสีคิ้ว กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการแรงงานนอกระบบปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2554 กลุ่มผู้ใช้แรงงานผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคปอดฝุ่นหินทราย (ซิลิโคสิส) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรในจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอสีคิ้ว ที่มีแรงงานนอกระบบทำงานเกี่ยวกับหินทรายจำนวนมาก อาทิเช่น คนงานในโรงงานโม่หรือย่อยหิน คนงานในเหมืองแร่ต่างๆ คนงานที่ทำงานเกี่ยวกับหินทราย เช่น ระเบิด/เจาะ/ตี/ตัด/ต๊อก/เจีย หินทราย เพื่อให้ตระหนักเกี่ยวกับโรคปอดฝุ่นหิน อันจะทำให้เกิดโรคจากการทำงาน อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ และเพื่อให้สถานประกอบกิจการและกลุ่มแรงงานนอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มแรงงานที่มีความเสี่ยงต่อโรคปอดฝุ่นหิน เข้ารับการอบรมจำนวน 102 คน

 
 
 
 
 
 
ข่าวโดย : ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 10
 
อ่านข่าวอื่นๆ
กลับหน้าแรก